V/v thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy năm 2024
Số ký hiệu văn bản 07-CV.ĐU
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-07.pdf
Văn bản mới