Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 09-CV/ĐU
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-09.pdf
Văn bản mới