Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 04/KH-KTMTH
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm kh-04.pdf
Văn bản mới