Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025)
Số ký hiệu văn bản 08/BC-ĐU
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-08.pdf
Văn bản mới