V/v đăng ký thi đua năm 2024
Số ký hiệu văn bản 107/CV-TMTH
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung V/v đăng ký thi đua năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-107.pdf
Văn bản mới