Thông báo kết luận của Đảng ủy văn phòng UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 01/2024
Số ký hiệu văn bản 10-TB/ĐU
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực 29/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Đảng ủy văn phòng UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 01/2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm tb-10.pdf
Văn bản mới