Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 12-TB/ĐU
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm tb-12.pdf
Văn bản mới