V/v đăng ký thi đua xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”
Số ký hiệu văn bản 168/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung V/v đăng ký thi đua xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-168.pdf
Văn bản mới