V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 16-CV/ĐU
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-16.pdf
hd-42.pdf
Văn bản mới