V/v phát động phong trào thi đua năm 2022
Số ký hiệu văn bản 162/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung V/v phát động phong trào thi đua năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm CV 162 phát động phong trào thi đua năm 2022.pdf
Văn bản mới