đăng ký thi đua năm 2022
Số ký hiệu văn bản 160/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung đăng ký thi đua năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 160CV2022.pdf
Văn bản mới