Kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 16-KH/ĐU
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 16 phát triển đảng viên 2022.pdf
Văn bản mới