Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 18/BC-VPUBND
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 18 Văn phòng tháng 2.2022.pdf
Văn bản mới