Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 17-KH/ĐU
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 17 sinh hoạt chính trị.pdf
Văn bản mới