Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 19/BC-VPUBND
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày hiệu lực 10/03/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 19 cải cách hành chính quý I.2022.pdf
Văn bản mới