Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối vói công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07/KH-VPUBND
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hiệu lực 11/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối vói công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 07 chuyển đổi vị trí công tác 2022.pdf
Văn bản mới