Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23-CTr/ĐU
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm CTr 23 quy chế dân chủ 2022.pdf
Văn bản mới