Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 26-KH/ĐU
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 26 thực hiện KL 21.pdf
Văn bản mới