Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 13/KH-VPUBND
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 13 đăng ký thi đua chuyển đổi số 2022.pdf
Văn bản mới