Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 29-BC/ĐU
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 29 nêu gương.pdf
Văn bản mới