Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW; Kế hoạch số 222-KH/TU và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021
Số ký hiệu văn bản 30-BC/ĐU
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW; Kế hoạch số 222-KH/TU và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 30 đảng viên.pdf
Văn bản mới