Kế hoạch thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai năm 2022 tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 35-KH/ĐU
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai năm 2022 tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 35 xây dựng đội ngũ lãnh đạo VPUBND.pdf
Văn bản mới