Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân cư ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 39-QĐ/ĐU
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân cư ở cơ sở
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ 39 BCĐ dân chủ cơ sở.pdf
Văn bản mới