Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
Số ký hiệu văn bản 36/BC-VPUBND
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 36 sơ kết 3 năm văn hóa công sở.pdf
Văn bản mới