Quyết định kiện toàn Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 59/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm QĐ 59 Tổ rà soát QC VP.UBND tỉnh.pdf
Văn bản mới