Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương đảng
Số ký hiệu văn bản 43/BC-VPUBND
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 02/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương đảng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 43 15 năm đội ngũ tri thức.pdf
Văn bản mới