Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 46/BC-VPUBND
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 46 phổ biến pháp luật 6 tháng 2022.pdf
Văn bản mới