Báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 47/BC-VPUBND
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 47 thuốc lá 6 tháng 2022.pdf
Văn bản mới