Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 60-KH/ĐU
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 60 đại hội Chi bộ 2022 - 2025.pdf
Văn bản mới