Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 59-BC/ĐU
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 59 Quy chế dân chủ 6 tháng 2022.pdf
Văn bản mới