Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 82/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm QĐ 82 công nhận kết quả tuyển dụng.pdf
Văn bản mới