Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào cơ quan, lưu trữ lịch sử
Số ký hiệu văn bản 55/BC-VPUBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào cơ quan, lưu trữ lịch sử
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 55 công tác lưu trữ.pdf
Văn bản mới