Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X)
Số ký hiệu văn bản 64-ĐU/BC
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 64 tổng kết 15 năm CT17.pdf
Văn bản mới