Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 58/BC-VPUBND
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 58 công tác VP 6 tháng 2022.pdf
Văn bản mới