Công văn về việc vận động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Số ký hiệu văn bản 63-CV/ĐU
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc vận động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm CV 63 vận động cuộc thi.pdf
Văn bản mới