Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 80/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm QĐ 80 quy hoạch VPUBND tỉnh.pdf
Văn bản mới