Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 62/BC-VPUBND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 62 tự kiểm tra học tập NQ Đảng.pdf
Văn bản mới