Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 77-KH/ĐU
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 77 phát triển nguồn nhân lực.pdf
Văn bản mới