Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 54/BC-VPUBND
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 54 ISO 6 tháng 2022.pdf
Văn bản mới