Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 21/KH-VPUBND
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 21 đào tạo.pdf
Văn bản mới