V/v thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của BCH Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Số ký hiệu văn bản 78-CV/ĐU
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của BCH Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm CV 78 hướng dẫn thực hiện QĐ 69 đảng viên.pdf
QĐ 69 đảng viên.pdf
Văn bản mới