Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 24/KH-VPUBND
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 24 cải thiện Chỉ số PAPI 2022.pdf
Văn bản mới