Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Văn phòng UBND Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23/KH-VPUBND
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Văn phòng UBND Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 23 cải thiện Chỉ số PAR INDEX 2022.pdf
Văn bản mới