Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 80-BC/ĐU
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 80 công tác Đảng ủy 6 tháng 2022.pdf
Văn bản mới