Quyết định về việc kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 93/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm QĐ 93 đầu mối TTHC.pdf
Văn bản mới