Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 68/BC-VPUBND
Ngày ban hành 31/07/2022
Ngày hiệu lực 31/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 68 công tác VP tháng 7.2022.pdf
Văn bản mới