Quyết định ban hành quy trình nội bộ tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 95/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 19/08/2022
Ngày hiệu lực 19/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy trình nội bộ tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm QĐ 95 quy trình văn thư.pdf
Văn bản mới