Báo cáo kết quả Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 101-BC/ĐU
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 101 ĐH 2022-2025.pdf
Văn bản mới