Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 81/BC-VPUBND
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 08/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 81 về CCHC quý III năm 2022.pdf
Văn bản mới