V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 103-CV/ĐU
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm CV 103 tuyên truyền T9.2022.pdf
HD kèm theo CV 103.pdf
Văn bản mới